Ett vattenreningssystem för 2000-talet

Systemet använder sig av ett tekniskt förfarande, som rengör vattnet som används i billtvätten, från smutspartiklar, olja och tungmetaller, så att det kan användas.

Fördelen är att färskvattenförbrukningen minskar, mängden spillvatten minskar radikalt, samt allt vatten som släpps på i spillvattennätet behndlas innan utsläpp.

Hela anläggningen är utförd i rostfritt stål, vilket är en förutsättning för lång teknisk livsläng.

 

Egenskaper hos Water Clean

- Klarar Naturvårdsverkets krav.

- System för 3 - 40 m3 vatten i timman.

- Låg driftskostnad.

- Enkel skötsel.

- Kan levereras i mobil myggnad.

- Lång livslängd.

 

 

 

 

 

 

 

waterclean_250.jpg